HÄLSOPROFIL
Att vara frisk och må bra, är vad de flesta sätter högst upp på listan över det som bidrar till livskvalitet. Hög livskvalitet bygger på inre harmoni och självtillit som bottnar i fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Livskvalitet är ett mått på vårt kroppsliga, mentala och sociala välbefinnande och vi kan själva i stor utsträckning påverka dess nivå.

En förutsättning för hög livskvalitet är att vi själva har kontroll. Genom att förvärva kunskap om vardagsvanornas betydelse kan vi ta till oss nya värderingar och en friskare livsstil.

Genom hälsoprofilen får varje individ ett verktyg att hitta en balans mellan kost, motion och livsstil, att på ett enkelt sätt förstå sin möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa.


KLIMATANALYS / ARBETSPROFIL

En bra psykosocial arbetsmiljö är viktig för effektiviteten och arbetstillfredsställelsen. Samspelet mellan individen och den psykosociala arbetsmiljön påverkas av fysiska och organisatoriska faktorer liksom andra livsvilkor som fritid och familj.

Vi utför klimatprofiler och arbetsprofiler, vilket är ett bra redskap för att få klarlagt företagets eventuella behov. Därefter skräddarsys en förebyggande eller åtgärdsplan gemensamt med företaget.


 
<< Tillbaka